Tulumaksu tagastamine 2017

Lugupeetud First Fighting Club (FFC) liikmed ning nende vanemad!

Tulumaksu tagastamiseks palume esitada informatsiooni FFC raamatupidajale Julia Birissovale e-posti aadressile julija.borissova@gmail.com.

Vajalikud andmed:

  • Maksja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.
  • Sportlase ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

Palume esitada andmed enne 15.veebruari!