First Fighting Club – FFC (Esimene Võitlusklubi).

First Fighting Club on 2008. aastal asutatud Tallinna Kudo Klubi (TKK) kuulsusrikaste traditsioonide jätkaja. 2013. aastal võttis klubi juhatus seoses TKK arengukontseptsiooni muutmisega vastu otsuse vahetada nimi First Fighting Club (FFC) vastu. Praegu arendab klubi kahte põhisuunda: kudot ja K-1.

FFC on järgmiste organisatsioonide liige: Eesti KUDO Föderatsioon, Eesti Kickboxingu Liit, Eesti Muay Thai Föderatsioon.

TKK on kuue aasta jooksul arendanud Eestis Kudo Jaapani suunda. Klubi põhituumiku moodustavad 5-19-aastased noored sportlased. Klubisse kuuluvad sportlased on palju kordi tulnud Eesti ja suurte rahvusvaheliste kudoturniiride võitjateks ning saanud auhinnalisi kohti. Tänu kudo universaalsele tehnikale, mis võimaldab osaleda K-1, kickboxingu ja muay thai võistlustel, on kudoga tegelejad saavutanud auhinnalisi kohti ka teistes võitluskunstides. Medaleid on võidetud nii Eesti meistrivõistlustel kui ka suurtel rahvusvahelistel turniiridel.