Sportlaste andmed

Lugupeetud First Fighting Club (FFC) liikmed ning nende vanemad!
 Seoses tulumaksu deklaratsiooni esitamisega, palume edastada meile järgmised andmed: sportlase ja maksja ees-ja perekonna nimi ning isikukood. Palume esitada endmed 24.veebruarini meie raamatupidaja meilile -  julija.borissova@gmail.com