Tulumaksu tagastus

Lugupeetud vanemad!

Selleks, et arvesse võtta tulumaksu deklaratsioonis tasutud summa treeningute eest, palume kirjutada meile kuni 15.01.2019 järgmised andmed:

-Maksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
-Sportlase ees- ja perekonnanimi ning isikukood
Need andmed palume saata raamatupidajale: julija.borissova@gmail.com